Gavi®

Gavi®: Automatizovana vitrifikacija

Vitrifikacija ostaje zlatni standard kod zamrzavanja jajnih ćelija i embriona. Efektivna, bezopasna i poslednja-reč-tehnologije donosi rezultate sa kojima se ne može meriti bilo koja drugačija metoda. Ali isto zavisi od standarda ili „manualnog“ kvaliteta, zato što na rezultat direktno utiče sposobnost i iskustvo embriologa.

Sistem automatske vitrifikacije Gavi® preovlada ovaj problem zato što standardizuje ceo proces vitrifikacije. Time snižava rukovanje, tipično za manualne metode i donosi signifikantno veću kontrolu prema promenljivim faktorima tipa mere zagrejavnja/hlađenja i koncentraciju krioprotektora. To znači jako poboljšanu konzistentnost i sniženu mogućnost za ljudsku grešku. Uz Gavi® je vitrifikacija ista svaki put.

Sistem Gavi® sadrži robotičku jedinicu koja se brine o održavanju tačne količine tečnosti, koju ne bi mogla sa takvim nivoem preciznosti održati ljudska ruka. I zato što je sistem automatizovan, dozvoljava embriologu da se brine za druge obaveze.

Slamčice, koje sadrže jajne ćelije i embrione, stvaraju ključni deo sistema i pokazuju određene prednosti u poređenju sa manualnom vitrifikaciom. Osim udvostručavanja kao kontejneri za krio-skladište, oni znaju olakšati bolje mere za zagrejavanje i hlađenje, snižuju manualan kontakt, eliminišu kontaminaciju i čuvaju osetljive organizme, da ne bi došlo do kontakta sa tećnim azotom.

Sistem Gavi® je pokazao da može doneti višu stabilnosti u postizanju vrhunskih rezultata u poređenju sa manualnim metodoma — bez obzira na nivo iskustva embriologa. Uz to se pokazalo, da primetno snižava promenljivost u rezultatima dobijenih od raznih embriologa. Laboratorije koje koriste sistem Gavi® su tako sposobne da dostignu i nadviše blastocistični stepen opstanka 95% posle odmrzavanja — kao standard.

Stupite u kontakt

Bilo da ste spremni da zakažete svoju prvu posetu ili samo imate pitanje za nas,
popunite obrazac u nastavku, i kontaktiraćemo Vas u najkraćem mogućem roku.