Pregled Laboratorijskih Tehnika

Iza standardnih laboratorijskih praksi koje čine jezgro protokola VTO nalazi se arsenal dodatnih tehnika. Iako su ove tehnike pomoćne, mogu značiti mnogo u konačnom ishodu lečenja neplodnosti i značajno poboljšati procese pronalaženja i preselekcije sperme, oplodnje, kultivacije i prenosa embriona i krioprezervacije. U nastavku se nalazi kratak pregled tehnika naše laboratorije.

 • Embryoscope®

  Embryoscope

  Savremeni sistem inkubacije koji omogućava neprekidnu kultivaciju embriona i pruža detaljne podatke o svakom embrionu kako bi se pomoglo embriolozima da odaberu najbolji za transfer.

 • ICSI

  ICSI

  Način oplodnje kod koga se pojedinačni, morfološki stabilan spermatozoid ubrizgava direktno u jajne ćelije.

 • PICSI

  PICSI

  Modifikacija metode ICSI pri kojoj se spermatozoid koji sadrži hijaluronski specifičan receptor - pouzdan pokazatelj zdravlja - ubrizgava direktno u jajne ćelije.

   
 • IMSI

  IMSI

  Postupak otkrivanja struktura u glavi sperme poznatih kao vakuole, čija je veličina u direktnoj vezi sa razvojem embriona.

   

 • MACS

  MACS

  Postupak odvajanja apoptotskih spermatozoida od zdravijih članova populacije.

 • Fertile®

  Fertile®

  Patentirani alat koji koristi nauku o mikrofluidima da bi identifikovao i izolovao visokokvalitetne spermatozoide.

   
 • LAH

  LAH

  Postupak koji olakšava uspešnu implantaciju embriona putem bezbednog uklanjanja spoljne ljuske blastociste.

 • EmbryoGlue®

  Embryoglue®

  Sredstvo za poboljšanje implantacije koje sadrži rekombinantni humani albumin i hijaluronsku kiselinu, koji potpomažu zdrav embrionalni razvoj.

 • EmbryoGen®

  Embryogen®

  Medijum za kultivaciju koja sadrži prirodne faktore rasta koji pomažu u stimulaciji pozitivnog imunološkog odgovora nakon prenosa/transfera i stvaranju okruženje nalik materici za kulturu.

 • Vitrifikacija

  Vitrifikacija

  Metoda krio-konzervacije - „brzo zamrzavanje“ koja koristi tečni azot za brzo i bezbedno snižavanje temperature jajne ćelije i embriona za skladištenje.

 • Gavi®

  Gavi®

  Automatizovani oblik vitrifikacije koji dosledno daje vrhunske rezultate u preživljavanju nakon odmrzavanja i očuvanju kvaliteta jajne ćelije i embriona.

 • Genetično testiranje

  Genetično testiranje

  Tehnike za otkrivanje genetičkih anomalija kod embriona, da bi bilo moguće za transfer izabrati embrion bez defekata.

 • MESA & TESE

  Mesa & Tese

  Dva hirurška postupka povraćaja spermatozoida u slučajevima opstruktivne i neopstruktivne azoospermije.

   
 • FET

  FET

  Odmrzavanje i prenos zamrznutih embriona koji su preostali iz prethodnog ciklusa VTO ili doniranja jajnih ćelija.

 • Blastocistično stanje

  Blastocyst Stage

  Faza razvoja embriona idealna za implantaciju i zato je jako bitna za kultivaciju embriona.

 • Optimalan laboratorijski paket

  Optimised Laboratory Package

  Proširena i interaktivna kombinacija laboratorijskih tehnika prilagođenih Vama i Vašem partneru.

 • Struganje endometrijuma

  Endometrial Scratch

  Tehnika u kojoj se obloga materice nežno 'grebe' da bi se aktivirao odgovor na isceljenje koji oslobađa hemikalije, imune ćelije, hormone i faktore rasta koji doprinose implantaciji.

 • Sistem posmatranja vretena

  Spindle observation system

  Tehnologija za posmatranje procenjuje i prati razvoj jajne ćelije sve do zrelosti, da bi bilo moguće precizno naći najbolji trenutak za oplodnju. 

   

 • SpermMobil

  SpermMobil

  Jedinstvena supstanca koja dodaje neprokretnoj spermi hiper-pogon, da bi, kad počne ICSI tretman bila pronađena svaka zdrava sperma.

   

Stupite u kontakt

Bilo da ste spremni da zakažete svoju prvu posetu ili samo imate pitanje za nas,
popunite obrazac u nastavku, i kontaktiraćemo Vas u najkraćem mogućem roku.