Spindle observation system

Sistem posmatranja vretena

Ovaj sistem radi na osnovu vremenske optimizacije tokom ICSI metode oplodnje jajnih ćelija. Zahvaljujući tehnikama posmatranja možemo videti oocite kako se razvijaju do stanja zrelosti. Istovremeno ćemo se pobrinuti da će do jajne ćelije doći sperma, koja ima veliku šansu za uspešnu oplodnju. Na primer jajna ćelija mora da se podeli, da bi stvorila ovum i manje telo polocita koje izgleda kao dobar kandidat na prvi pogled, ali nedovoljno razvijeno vreteno može limitirati šansu za uspešnu oplodnju. Čekanje za optimalno vreme kod razvoja jajnih ćelija, u fazi kad se hromozomi poravnaju, se može pokazati korisno, ako dolazi do oocita sa kasnim sazrevanjem i malog broja dostupnih jajnih ćelija.

Stupite u kontakt

Bilo da ste spremni da zakažete svoju prvu posetu ili samo imate pitanje za nas,
popunite obrazac u nastavku, i kontaktiraćemo Vas u najkraćem mogućem roku.