Cenovnik

PAKET BASIC
€4,900
€4,900 | £4,320

Cena uključuje:

 • Garancija 1 kvalitetnog embriona za transfer
 • Prvi transfer sa aerodroma u hotel i posle na kliniku
 • Prva konsultacija i obavezni testovi pre tretmana
 • Test za seksualno prenosive bolesti (hepatitis B i C, HIV i sifilis)
 • Odabir donorke, njeni testovi, njeni lekovi
 • Ispitivanja ultrazvukom tokom tretmana
 • Analiza spermatozoida (spermiogram)
 • Oplodnja metodom ICSI
 • Produžena kultivacija embriona do stepena blastociste
 • Jedan transfer embriona
 • 30% popust za 3. ciklus
 • Garancija paketa donacije jajnih ćelija*
PAKET COMFORT
€5,900
€5,900 | £5,200

Uključeno je sve što je u paketu BASIC i:

 • Garantujemo 2 embriona u fazi blastociste za transfer (jedan transfer je uključen u ceni)
 • Jedna donorka ekskluzivno za jednu ženu-primaoca
 • Besplatan 3. ciklus
 • Garancija paketa donacije jajnih ćelija*

Avans za pakete donacije jajnih ćelija: €2,000

Dodatni troškovi uz pakete donacije jajnih ćelija:
Lekovi za ženu-primaoca: €150-€200
Vitrifikacija (zamrzavanje embriona): €500-€700
Transfer zamrznutih embriona (ako imate zamrznute embrione): €900

*GARANCIJA DONACIJE JAJNIH ĆELIJA

U slučaju kada izaberete paket Basic i posle aspiracije i kultivacije embriona nije ni jedan embrion spreman za transfer, klinika će Vam besplatno ponuditi jedan novi ciklus. U slučaju kada izaberete paket Comfort i dobije se samo jedan embrion u fazi blastociste, pacijent ima pravo da zahteva da se drugi embrion u fazi blastociste besplatno stvori i prenese u roku od 12 meseci od prvog transfera. Ovaj drugi transfer bi bio TZE (transfer zamrznutog embriona). U slučaju kada nema ni jedna blastocista za transfer s paketom Comfort, onda Vam klinika besplatno nudi novi ciklus. U slučaju kada nema dovoljno svežih jajnih ćelija od donatorke, možemo Vam uz to ponuditi, ako su dostupne, zamrznute jajne ćelije odgovarajućeg tipa iz naših rezervi.

Ukoliko prvi i drugi paket (isti tip paketa) nisu uspešni (negativna beta), klinika će Vam ponuditi treći besplatno (Comfort paket) ili sa 30 % popustom (Basic paket). U tom slučaju garantujemo 4 sveže ili zamrznute jajne ćelije i jedan kvalitetan embrion za transfer. Da bi mogli ostvariti garanciju, spermatozoidi moraju biti dovoljno kvalitetni (pokretni spermatozoidi koji nisu kvalifikovani kao “teratozoospermia“). Garancija ne važi ako je korišćena hirurški uzeta sperma (na primer posle MESA/TESE). Žena-primalac ne sme da boluje od ozbiljnije autoimunske bolesti ili da ima fibroide materice. Osim toga, svi zamrznuti embrioni moraju biti upotrebljeni pre početka novog tretmana.

VANTELESNA OPLODNJA SOPSTVENIM JAJNIM ĆELIJAMA:
€2,900
€2,900 | £2,560

Cena uključuje:

 • Prvi transfer sa aerodroma u hotel i na našu kliniku
 • Ispitivanja ultrazvukom i konsultacije sa doktorom
 • Obavezni testovi pre lečenja
 • Test za seksualno prenosive bolesti (hepatitis B i C, HIV i sifilis)
 • Analiza sperme (spermiogram)
 • Preoperativni test krvi pre opće anestezije
 • Aspiracija jajnih ćelija tokom potpune anestezije
 • Oplodnja metodom ICSI
 • Produžena kultivacija embriona do stepena blastociste
 • Jedan transfer embriona
 • 20% popust za 3. paket kod nas

Avans za paket VTO sopstvenim jajnim ćelijama: €1,000

Dodatni troškovi:

 • Stimulativni lekovi: €800–€1,500
 • EKG (za žene od 40 godina): €100

Vraćanje novca

Ako ne dođe do aspiracije, akontacija od 1000 EUR se ne vraća. Ukoliko dođe do aspiracije, ali nema zrelih jajnih ćelija, klinika vraća 500 EUR od ukupne cene. Ako posle kultivacije nije ni jedan embrion spreman za transfer, klinika vraća 200 EUR od ukupne cene. Novac upotrebljen za lekove se ne vraća. 

OLP
€1,200
€1,200 | £1,060
  OPLODNJA SOPSTVENIM ILI DONIRANIM JAJNIM ĆELIJAMA OPTIMALAN LABORATORIJSKI PAKET
Konsultacija
Test za seksualno prenosive bolesti
Analiza spermatozoida (spermiogram)
ICSI metoda
Produžena kultivacija
Vremenski protek za praćenje - EmbryoScope®/ Astec® € 500 ✓ (Uvek uključeno u ceni)
PICSI®/MACS®/IMSI/FERTILE® (preselekcija spermatozoida) € 450 / € 450 / € 450 / € 450 ✓ (Dva tipa preselekcije su uvek obuhvaćeni u ceni, drugi mogu biti dodati uz 50 % popust)
Sistem posmatranja vretena € 350 ✓ (Uključeno ako laboratorija preporuči)
SpermMobile® € 150 ✓ (Uključeno ako laboratorija preporuči), mora da se narući unapred
Asistirani hatching korišćenjem lasera / EmbryoGlue®  € 250 / € 350 ✓ (Jedna metoda uvek uključena u ceni)
EmbryoGen® + BlastGen™ € 450 ✓ (Uključeno ako doktor preporuči), mora da se narući unapred

 

 

 

PAKET DONACIJE EMBRIONA

1 EMBRION
€ 1900
€1,900 | £1,680

Cena uključuje:

 • Transfer sa aerodroma u hotel i na našu kliniku
 • Ispitivanja ultrazvukom tokom tretmana i konsultacije sa doktorom
 • IMSI metoda preselekcije spermatozoida
 • Kriokonzervisani embrion u fazi blastociste
 • Transfer zamrznutog embriona

Avans za paket donacije embriona: € 1,000

PAKET ZAMRZAVANJA JAJNIH ĆELIJA:
€1,900
€1,900 | £1,680

Cena uključuje:

 • Prvi transfer sa aerodroma u hotel i na našu kliniku
 • Ispitivanja ultrazvukom tokom tretmana i konsultacije sa doktorom
 • Test za seksualno prenosive bolesti (hepatitis B i C, HIV i sifilis)
 • Preoperativni test krvi pre opće anestezije
 • Aspiracija jajnih ćelija tokom potpune anestesije
 • Zamzravanje do 2 slamčice (1 slamčica = max 3 jajne ćelije)
 • 1 godina čuvanja

Avans za paket zamrzavanja jajnih ćelija: €1,000

Dodatni troškovi:
EKG (za žene starije od 40 godina): €100
Stimulativni lekovi: €800–€1,500
Svaka dodatna godina čuvanja embriona: €200
Svaka dodatna slamčica: €100
Odmrzavanje jajnih ćelija + ICSI + produžena kultivacija + transfer embriona: €1,200

PAKET VTO U PRIRODNOM CIKLUSU:

PAKET VTO U PRIRODNOM CIKLUSU:
€1,800
€1,800 | £1,590

Cena uključuje:

 • Aspiracija jajnih ćelija, oplodnja ICSI metodom, kultivacija i transfer embriona, analiza spermatozoida (spermiogram)
 • Cena kada ni jedan embrion nije spreman za transfer: €1300
 • Cena kada nema aspiracije jajnih ćelija: €500

Genetika - PGT

(preimplantacijsko genetsko testiranje)

PGT-A (aneuploidija) - 1 embrion
€ 300
€300 | £270
PGT-SR (defekti strukturnih hromozoma) - 1 embrion
€ 390
€390 | £350
PGT-M (monogene bolesti) karijo mapiranje - do 5 embriona
€ 3 800
€3,800 | £3,350
Svaki dodatni embrion (samo PGT-M)
€ 350
€350 | £310
Dodatni troškovi
Biopsija: €500
Vitrifikacija: €500-€700
EmbryoScope®: €500
Genetička konsultacija: €100
Kariotip
€ 500
€500 | £440
Trombofilna mutacija V + II
€ 150
€150 | £140
Brca 1,2 + PALB2 kompletni geni
€ 1400
€1,400 | £1,240

Ostali genetski testovi cena na upit

PANDA - Infertility
€ 600
€600 | £530
PANDA - Carrier
€ 800
€800 | £710

Laboratorijske Tehnike - Metode selekcije spermatozoida

PICSI®
€ 450
€450 | £400
IMSI®
€ 450
€450 | £400
MACS®
€ 450
€450 | £400
FERTILE Chip®
€ 450
€450 | £400
SpermMobil®
€ 150
€150 | £140
ICSI posle MESA TESE intervencije, SpermMobil i IMSI su uključeni
€ 500
€500 | £440

Laboratorijske Tehnike - Čuvanje zamrznutog materijala

1 slamčica
€ 500
€500 | £440
2 slamčice
€ 600
€600 | £530
3 slamčice ili više
€ 700
€700 | £620
Godina ćuvanja zamrznutih sopstvenih embriona, jajnih ćelija ili spermatozoida
€ 200
€200 | £180
Godina ćuvanja zamrznutih rezervisanih doniranih embriona, jajnih ćelija ili spermatozoida (6 meseca čuvanja uključena u ceni)
€ 200
€200 | £180

Laboratorijske Tehnike - Dalje

Vremenski protek za praćenje - EmbryoScope®/ Astec®
€ 500
€500 | £440
Sistem posmatranja vretena
€ 350
€350 | £310
Asistirani hatching korišćenjem lasera
€ 250
€250 | £220
EmbryoGlue®
€ 350
€350 | £310
EmbryoGen® + BlastGen™
€ 450
€450 | £400
Zamrzavanje spermatozoida (1 godina čuvanja obuhvaćena u ceni)
€ 350
€350 | £310
Odmrzavanje jajnih ćelija posle tretmana zamrzavanja jajnih ćelija
€ 500
€500 | £440
Donacija spermatozoida
€ 250
€250 | £220
Donacija sperme za intrauterinu inseminaciju (IUI)
€ 400
€400 | £360

Ostale cene - Testiranje endometrijalne prijemčivosti

ERA (test prijemčivosti endometrijuma)
€ 1100
€1,100 | £970
ERA - rebiopsija (ako je naznačeno)
€ 200
€200 | £180
EMMA (metagenomska analiza mikrobioma endometrija)
€ 750
€750 | £660
ALICE (analiza infektivnog hroničnog endometritisa)
€ 550
€550 | £490
EndomeTrio: ERA + EMMA + ALICE*
€ 1300
€1,300 | £1,150

*Sva tri testa se vrše na jednom uzorku tkiva endometrijuma.

Svi testovi uključuju protokol stimulacije (lekovi nisu obuhvaćeni), biopsiju, obradu uzorka tkiva, konsultaciju sa lekarom nakon rezultata ispitivanja.

Ostale cene - Imunologija

NK ćelije materice - analiza
€ 270
€270 | £240
Plazma ćelije materice - analiza
€ 270
€270 | £240
T-ćelije materice - analiza
€ 270
€270 | £240
Kombinacija analiza - 2 markera
€ 370
€370 | £330
Kombinacija analiza - 3 markera
€ 470
€470 | £420
Intralipidi®
€ 100
€100 | £90

Ostale cene - Andrologija

MESA/TESE punkcija spermatozoida (zamrzavanje i 1 godina čuvanja je obuhvaćena u ceni)
€ 1700
€1,700 | £1,500
Konsultacija sa andrologom
€ 150
€150 | £140

Ostale cene - Intervencije

Revizija unutrašnjosti materice
€ 400
€400 | £360
Dijagnostička histeroskopija
€ 700
€700 | £620
Operativna histeroskopija
€ 900
€900 | £800
Histologija
€ 150
€150 | £140
Transfer zamrznutih embriona
€ 900
€900 | £800
Intrauterina inseminacija (IUI)
€ 550
€550 | £490
Screching
€ 250
€250 | £220
Histerosalpingografija
€ 200
€200 | £180
Opća anestezija
€ 200
€200 | £180
Entonox
€ 50
€50 | £50
Igla sa dvostrukim lumenom
€ 35
€35 | £40

Ostale cene - Testovi

Krvni test reproduktivnih hormona FSH, LH, AMH, PRL, TSH i E2
€ 100
€100 | £90
Krvni test za jedan od reproduktivnih hormona FSH, LH, AMH, PRL, TSH, E2, Progesteron ili krvnu grupu
€ 20
€20 | £20
Ultrazvučni pregled
€ 60
€60 | £60
Papa test
€ 100
€100 | £90
Analiza spermatozoida (spermiogram)
€ 100
€100 | £90
Test za seksualno prenosive bolesti (hepatitis B i C, HIV i sifilis)
€ 100
€100 | £90
Test za seksualno prenosive infekcije (hlamidija, ureaplazma, mikoplazma)
€ 100
€100 | £90
Test za seksualno prenosive infekcije + Papa test
€ 150
€150 | £140
Preoperativni test krvi pre opće anestezije
€ 100
€100 | £90
Naknada za administraciju (u slučaju otkazanog ciklusa), troškovi za testiranje nisu uključeni
€ 300
€300 | £270
Dodatna onlajn konsultacija sa doktorom ili embriologom (30 min.)
€ 50
€50 | £50
Spisak zdrastvenih pregleda i operacija (samo na engleskom)
€ 50
€50 | £50
Lična konsultacija
€ 150
€150 | £140
Naknada za rukovanje i prevoz u Pragu (6 meseca čuvanja uključena u ceni)
€ 200
€200 | £180
Naplata rukovanja ćelijom/embrionom (1 godina čuvanja uključena u ceni)
€ 300
€300 | £270
Asistencija koordinatora tokom tretmana (u slučaju da imate češko osiguranje)
€ 500
€500 | £440

Stupite u kontakt

Bilo da ste spremni da zakažete svoju prvu posetu ili samo imate pitanje za nas,
popunite obrazac u nastavku, i kontaktiraćemo Vas u najkraćem mogućem roku.