Cenovnik

PAKET BASIC
€4,800
€4,800 | £3,990

Cena uključuje:

 • Garancija 1 kvalitetnog embriona za transfer
 • Prvi transfer sa aerodroma u hotel i posle na kliniku
 • Prva konsultacija i obavezni testovi pre tretmana
 • Test za seksualno prenosive bolesti za muškarca (hepatitis B i C, HIV i sifilis)
 • Odabir donorke, njeni testovi, njeni lekovi
 • Ispitivanja ultrazvukom tokom tretmana
 • Analiza spermatozoida (spermiogram)
 • Oplodnja metodom ICSI
 • Produžena kultivacija embriona do stepena blastociste*
 • 30% popust za 3. ciklus
 • Garancija paketa donacije jajnih ćelija*
PAKET COMFORT
€5,700
€5,700 | £4,740

Uključeno je sve što je u paketu BASIC i:

 • Garantujemo 2 embriona u fazi blastociste za transfer
 • Jedna donorka ekskluzivno za jednu ženu-primaoca
 • Besplatan 3. ciklus
 • Garancija paketa donacije jajnih ćelija*

Avans za pakete donacije jajnih ćelija: €2,000

Dodatni troškovi uz pakete donacije jajnih ćelija:
Lekovi za ženu-primaoca: €150-€200
Vitrifikacija (zamrzavanje embriona): €500-€700
Transfer zamrznutih embriona (ako imate zamrznute embrione): €900

*GARANCIJA DONACIJE JAJNIH ĆELIJA

U slučaju kada izaberete paket Basic i posle aspiracije i kultivacije embriona nije ni jedan embrion spreman za transfer, klinika će Vam besplatno ponuditi novi ciklus. U slučaju kada izaberete paket Comfort, i dobijete samo jedan embrion u fazi blastociste i ne postanete trudna (negativna beta 2 nedelje posle transfera), klinika će Vam besplatno ponuditi novu donorku, i spremiti embrion u fazi blastociste za FET (transfer zamrznutog embriona). U slučaju kada nema ni jedna blastocista s paketom Comfort, onda Vam klinika besplatno nudi novi ciklus. U slučaju kada nema dovoljno svežih jajnih ćelija od donatorke, možemo Vam ponuditi zamrznute jajne ćelije.

Ukoliko prvi i drugi sveži transfer nisu uspešni (negativna beta), klinika će ponuditi treći besplatno (Comfort paket) ili sa 30 % popusta (Basic paket). To će biti ostvareno na osnovu sinhronizacije ciklusa, a u tom slučaju garantujemo 4 jajne ćelije posle aspiracije i jedan kvalitetan embrion za transfer. Da bi mogli ostvariti garanciju, spermatozoidi moraju biti dovoljno kvalitetni (pokretni spermatozoidi koji nisu klasifikovani kao "teratozoospermia"), a žena-primalac ne sme da boluje od nedovoljnog autoimuniteta, NK ćelija ili fibrioda materice. Osim toga, svi zamrznuti embrioni moraju biti upotrebljeni pre početka novog tretmana.

VANTELESNA OPLODNJA SOPSTVENIM JAJNIM ĆELIJAMA:
€2,700
€2,700 | £2,250

Cena uključuje:

 • Prvi transfer sa aerodroma u hotel i na našu kliniku
 • Ispitivanja ultrazvukom i konsultacije sa doktorom
 • Obavezni testovi pre lečenja
 • Test za seksualno prenosive bolesti (hepatitis B i C, HIV i sifilis)
 • Analiza sperme (spermiogram)
 • Aspiracija jajnih ćelija tokom potpune anestezije
 • Oplodnja metodom ICSI
 • Produžena kultivacija embriona do stepena blastociste
 • Transfer 1 ili 2 sveža embriona
 • 20% popust za 3. ciklus kod nas

Avans za paket VTO sopstvenim jajnim ćelijama: €1,000

Dodatni troškovi:

 • Stimulativni lekovi: €800–€1,500
 • EKG (za žene od 40 godina): €100

Vraćanje novca

Ako ne dođe do aspiracije, akontacija od 1000 EUR se ne vraća. Ukoliko dođe do aspiracije, ali nema zrelih jajnih ćelija, klinika vraća 500 EUR od ukupne cene. Ako posle kultivacije nije ni jedan embrion spreman za transfer, klinika vraća 200 EUR od ukupne cene. Novac upotrebljen za lekove se ne vraća. 

OLP
€1,200
€1,200 | £1,000
  OPLODNJA SOPSTVENIM ILI DONIRANIM JAJNIM ĆELIJAMA OPTIMALAN LABORATORIJSKI PAKET
Konsultacija
Test za seksualno prenosive bolesti
Analiza spermatozoida (spermiogram)
ICSI metoda
Produžena kultivacija
Vremenski protek za praćenje - EmbryoScope®/ Astec® € 500 ✓ (Uvek uključeno u ceni)
PICSI®/MACS®/IMSI/FERTILE® (preselekcija spermatozoida) € 450 / € 450 / € 450 / € 450 ✓ (Dva tipa preselekcije su uvek obuhvaćeni u ceni, drugi mogu biti dodati uz 50 % popust)
Sistem posmatranja vretena € 350 ✓ (Uključeno ako laboratorija preporuči)
SpermMobile® € 150 ✓ (Uključeno ako laboratorija preporuči), mora da se narući unapred
Asistirani hatching korišćenjem lasera / EmbryoGlue®  € 250 / € 250 ✓ (Jedna metoda uvek uključena u ceni)
EmbryoGen® + BlastGen™ € 350 ✓ (Uključeno ako doktor preporuči), mora da se narući unapred

 

 

 

PAKET ZAMRZAVANJA JAJNIH ĆELIJA:
€1,600
€1,600 | £1,330

Cena uključuje:

 • Prvi transfer sa aerodroma u hotel i na našu kliniku
 • Ispitivanja ultrazvukom tokom tretmana i konsultacije sa doktorom
 • Test za seksualno prenosive bolesti (hepatitis B i C, HIV i sifilis)
 • Aspiracija jajnih ćelija tokom potpune anestesije
 • Zamzravanje do 2 slamčice (1 slamčica = max 3 jajne ćelije)
 • 1 godina čuvanja

Avans za paket zamrzavanja jajnih ćelija: €1,000

Dodatni troškovi:
EKG (za žene starije od 40 godina): €100
Stimulativni lekovi: €800–€1,500
Svaka dodatna godina čuvanja embriona: €200
Svaka dodatna slamčica: €100
Odmrzavanje jajnih ćelija + ICSI + produžena kultivacija + transfer embriona: €1,200

PAKET VTO U PRIRODNOM CIKLUSU:

PAKET VTO U PRIRODNOM CIKLUSU:
€1,600
€1,600 | £1,330

Cena uključuje:

 • Aspiracija jajnih ćelija, oplodnja ICSI metodom, kultivacija i transfer embriona, analiza spermatozoida (spermiogram)
 • Cena kada ni jedan embrion nije spreman za transfer: €1200
 • Cena kada nema aspiracije jajnih ćelija: €400

Genetika - PGT

(preimplantacijsko genetsko testiranje)

PGT-A (aneuploidija) - 1 embrion
€ 300
€300 | £250
PGT-SR (defekti strukturnih hromozoma) - 1 embrion
€ 390
€390 | £330
PGT-M (monogene bolesti) karijo mapiranje - do 5 embriona
€ 3 800
€3,800 | £3,160
Svaki dodatni embrion (samo PGT-M)
€ 350
€350 | £300
Dodatni troškovi
Biopsija: €500
Vitrifikacija: €500-€700
EmbryoScope®: €500
Genetička konsultacija: €100
PANDA - Infertility
€ 600
€600 | £500
PANDA - Carrier
€ 800
€800 | £670

Genetika - Testiranje endometrijalne prijemčivosti

 

ERA (test prijemčivosti endometrijuma)

Uključeno: lični koordinator za objašnjenje procesa, protokol stimulacije (lekovi nisu obuhvaćeni), biopsija, obrada uzorka tkiva, konsultacija sa lekarom nakon rezultata ispitivanja

ERA
€ 1 100
€1,100 | £920
ERA - rebiopsija (ako je naznačeno)
€ 200
€200 | £170
EMMA (metagenomska analiza mikrobioma endometrija)
€ 750
€750 | £630
ALICE (analiza infektivnog hroničnog endometritisa)
€ 550
€550 | £460
EndomeTrio: ERA + EMMA + ALICE*
€ 1 300
€1,300 | £1,080

*Sva tri testa se vrše na jednom uzorku tkiva endometrijuma.

Metode selekcije spermatozoida

PICSI®
€ 450
€450 | £380
IMSI®
€ 450
€450 | £380
MACS®
€ 450
€450 | £380
FERTILE Chip®
€ 450
€450 | £380
SpermMobil®
€ 150
€150 | £130

Vitrifikacija

Vitrifikacija (zamrzavanje) - svaka slamčica može da nosi 3 embriona ili 3 jajne ćelije

1 slamčica
€ 500
€500 | £420
2 slamčice
€ 600
€600 | £500
3 slamčice ili više
€ 700
€700 | £590

DODATNE CENE:

Gavi® automatizovano zamrzavanje - 1 slamčica
€ 500
€500 | £420
Gavi® automatizovano zamrzavanje - 2 slamčice
€ 600
€600 | £500
Gavi® automatizovano zamrzavanje - 3 slamčice ili više
€ 700
€700 | £590
Naknada za administraciju (u slučaju otkazanog ciklusa)
€ 300
€300 | £250
Dodatna onlajn konsultacija sa doktorom ili embriologom (30 min.)
€ 50
€50 | £50
Godina ćuvanja zamrznutih sopstvenih embriona, jajnih ćelija ili spermatozoida
€ 200
€200 | £170
Godina ćuvanja zamrznutih doniranih embriona, jajnih ćelija ili spermatozoida (6 meseci su bezplatna)
€ 200
€200 | £170
Vremenski protek za praćenje - EmbryoScope®/ Astec®
€ 500
€500 | £420
MESA/TESE punkcija spermatozoida (zamrzavanje i 1 godina čuvanja je obuhvaćena u ceni)
€ 1700
€1,700 | £1,420
ICSI posle MESA TESE intervencije, SpermMobil i IMSI su uključeni
€ 500
€500 | £420
Konsultacija sa andrologom
€ 150
€150 | £130
Surogat materinstvo
€ 1 500
€1,500 | £1,250
Revizija unutrašnjosti materice
€ 400
€400 | £340
Dijagnostička histeroskopija
€ 600
€600 | £500
Operativna histeroskopija
€ 700
€700 | £590
Histologija
€ 100 - € 150
€ 100 - € 150
Transfer zamrznutih embriona
€ 900
€900 | £750
Donacija spermatozoida
€ 250
€250 | £210
Donacija sperme za intrauterinu inseminaciju (IUI)
€ 400
€400 | £340
Sistem posmatranja vretena
€ 350
€350 | £300
Intrauterina inseminacija (IUI)
€ 550
€550 | £460
Analiza spermatozoida (spermiogram)
€ 100
€100 | £90
Asistirani hatching korišćenjem lasera
€ 250
€250 | £210
Konsultacija
€ 150
€150 | £130
EmbryoGlue®
€ 250
€250 | £210
EmbryoGen® + BlastGen™
€ 350
€350 | £300
Zamrzavanje spermatozoida (1 godina čuvanja obuhvaćena u ceni)
€ 350
€350 | £300
Test za seksualno prenosive bolesti (hepatitis B i C, HIV i sifilis)
€ 100
€100 | £90
Test za seksualno prenosive infekcije (hlamidija, ureaplazma, mikoplazma)
€ 80
€80 | £70
Intralipid®
€ 100
€100 | £90
Screching
€ 100
€100 | £90
Igla sa dvostrukim lumenom
€ 35
€35 | £30
Akupunktura
€ 100
€100 | £90
Papa test
€ 50
€50 | £50
NK ćelije materice - analiza
€ 270
€270 | £230
Plazma ćelije materice - analiza
€ 270
€270 | £230
T-ćelije materice - analiza
€ 270
€270 | £230
Kombinacija analiza - 2 markera
€ 370
€370 | £310
Kombinacija analiza - 3 markera
€ 470
€470 | £400
Naknada za rukovanje i prevoz u
€ 150
€150 | £130
Naplata rukovanja ćelijom/embrionom (1 godina čuvanja uključena u ceni)
€ 200
€200 | £170
Histerosalpingografija
€ 200
€200 | £170
Odmrzavanje jajnih ćelija posle tretmana zamrzavanja jajnih ćelija
€ 500
€500 | £420
Asistencija koordinatora tokom tretmana (u slučaju da imate češko osiguranje)
€ 500
€500 | £420
Opća anestezija
€ 200
€200 | £170
Entonox
€ 50
€50 | £50
Krvni test reproduktivnih hormona FSH, LH, AMH, PRL, TSH i E2
€ 100
€100 | £90
Krvni test za jedan od reproduktivnih hormona FSH, LH, AMH, PRL, TSH ili E2
€ 20
€20 | £20
Ultrazvučni pregled
€ 60
€60 | £50
Preoperativni test krvi pre opće anestezije
€ 50 - € 100
€ 50 - € 100

Stupite u kontakt

Bilo da ste spremni da zakažete svoju prvu posetu ili samo imate pitanje za nas,
popunite obrazac u nastavku, i kontaktiraćemo Vas u najkraćem mogućem roku.