Cenovnik

PAKET BASIC
€4,500
€4,500 | £4,010

Cena uključuje:

 • Garancija 1 kvalitetnog embriona za transfer
 • Prvi transfer sa aerodroma u hotel i posle na kliniku
 • Prva konsultacija i obavezni testovi pre tretmana
 • Test za seksualno prenosive bolesti za muškarca (hepatitis B i C, HIV i sifilis)
 • Odabir donorke, njeni testovi, njeni lekovi
 • Ispitivanja ultrazvukom tokom tretmana
 • Analiza spermatozoida (spermiogram)
 • Oplodnja metodom ICSI
 • Produžena kultivacija embriona do stepena blastociste*
 • 30% popust za 3. ciklus
 • Garancija paketa donacije jajnih ćelija*
PAKET COMFORT
€5,400
€5,400 | £4,810

Uključeno je sve što je u paketu BASIC i:

 • Garantujemo 2 embriona u fazi blastociste za transfer
 • Jedna donorka ekskluzivno za jednu ženu-primaoca
 • Besplatan 3. ciklus
 • Garancija paketa donacije jajnih ćelija*

*GARANCIJA DONACIJE JAJNIH ĆELIJA

U slučaju kada izaberete paket Basic i posle aspiracije i kultivacije embriona nije ni jedan embrion spreman za transfer, klinika će Vam besplatno ponuditi novi ciklus. U slučaju kada izaberete paket Comfort, i dobijete samo jedan embrion u fazi blastociste i ne postanete trudna (negativna beta 2 nedelje posle transfera), klinika će Vam besplatno ponuditi novu donorku, i spremiti embrion u fazi blastociste za FET (transfer zamrznutog embriona). U slučaju kada nema ni jedna blastocista s paketom Comfort, onda Vam klinika besplatno nudi novi ciklus. U slučaju kada nema dovoljno svežih jajnih ćelija od donatorke, možemo Vam ponuditi zamrznute jajne ćelije.

Ukoliko prvi i drugi sveži transfer nisu uspešni (negativna beta), klinika će ponuditi treći besplatno (Comfort paket) ili sa 30 % popusta (Basic paket). To će biti ostvareno na osnovu sinhronizacije ciklusa, a u tom slučaju garantujemo 4 jajne ćelije posle aspiracije i jedan kvalitetan embrion za transfer. Da bi mogli ostvariti garanciju, spermatozoidi moraju biti dovoljno kvalitetni (pokretni spermatozoidi koji nisu klasifikovani kao "teratozoospermia"), a žena-primalac ne sme da boluje od nedovoljnog autoimuniteta, NK ćelija ili fibrioda materice. Osim toga, svi zamrznuti embrioni moraju biti upotrebljeni pre početka novog tretmana.

VANTELESNA OPLODNJA SOPSTVENIM JAJNIM ĆELIJAMA:
€2,400
€2,400 | £2,140

Cena uključuje:

 • Prvi transfer sa aerodroma u hotel i na našu kliniku
 • Ispitivanja ultrazvukom i konsultacije sa doktorom
 • Obavezni testovi pre lečenja
 • Test za seksualno prenosive bolesti (hepatitis B i C, HIV i sifilis)
 • Analiza sperme (spermiogram)
 • Aspiracija jajnih ćelija tokom potpune anestezije
 • Oplodnja metodom ICSI
 • Produžena kultivacija embriona do stepena blastociste
 • Transfer 1 ili 2 sveža embriona
 • 20% popust za 3. ciklus kod nas

Dodatni troškovi:

 • Stimulativni lekovi: €800–€1,500
 • EKG (za žene od 40 godina): €150

Vraćanje novca

Ako ne dođe do aspiracije, akontacija od 1000 EUR se ne vraća. Ukoliko dođe do aspiracije, ali nema zrelih jajnih ćelija, klinika vraća 500 EUR od ukupne cene. Ako posle kultivacije nije ni jedan embrion spreman za transfer, klinika vraća 200 EUR od ukupne cene. Novac upotrebljen za lekove se ne vraća. 

OLP
€1,000
€1,000 | £890
  OPLODNJA SOPSTVENIM ILI DONIRANIM JAJNIM ĆELIJAMA OPTIMALAN LABORATORIJSKI PAKET
Konsultacija
Test za seksualno prenosive bolesti
Analiza spermatozoida (spermiogram)
ICSI metoda
Produžena kultivacija
Vremenski protek za praćenje - EmbryoScope®/ Astec® € 500 ✓ (Uvek uključeno u ceni)
PICSI®/MACS®/IMSI/FERTILE® (preselekcija spermatozoida) € 400 / € 400 / € 400 / € 400 ✓ (Dva tipa preselekcije su uvek obuhvaćeni u ceni, drugi mogu biti dodati uz 50 % popust)
Asistirani hatching korišćenjem lasera (LAH) / EmbryoGlue®  € 200 / € 200 ✓ (Jedna metoda uvek uključena u ceni)
Sistem posmatranja vretena € 200 ✓ (Uključeno ako laboratorija preporuči)
SpermMobile® € 100 ✓ (Uključeno ako laboratorija preporuči), mora da se narući unapred
EmbryoGen® + BlastGen™ € 300 ✓ (Uključeno ako doktor preporuči), mora da se narući unapred

 

 

 

1 EMBRION PAKET
€1,800
€1,800 | £1,610

Cena uključuje:

 • Transfer sa aerodroma u hotel i na našu kliniku
 • Ispitivanja ultrazvukom tokom tretmana i konsultacije sa doktorom
 • IMSI metoda oplodnje
 • Kriokonzervisani embrion(i) u fazi blastociste (zamrzavamo samo kvalitetne embrione u fazi blastociste)
 • Transfer zamrznutog embriona
2 EMBRIONA PAKET
€3,000
€3,000 | £2,670

Cena uključuje:

 • Transfer sa aerodroma u hotel i na našu kliniku
 • Ispitivanja ultrazvukom tokom tretmana i konsultacije sa doktorom
 • IMSI metoda oplodnje
 • Kriokonzervisani embrion(i) u fazi blastociste (zamrzavamo samo kvalitetne embrione u fazi blastociste)
 • Transfer zamrznutog embriona
PAKET ZAMRZAVANJA JAJNIH ĆELIJA:
€1,490
€1,490 | £1,330

Cena uključuje:

 • Prvi transfer sa aerodroma u hotel i na našu kliniku
 • Ispitivanja ultrazvukom tokom tretmana i konsultacije sa doktorom
 • Test za seksualno prenosive bolesti (hepatitis B i C, HIV i sifilis)
 • Aspiracija jajnih ćelija tokom potpune anestesije
 • Zamzravanje do 2 slamčice (1 slamčica = max 3 jajne ćelije)
 • 1 godina čuvanja

Dodatni troškovi:

 • Preoperativni test krvi: €50
 • EKG (za žene starije od 40 godina): €60
 • Stimulativni lekovi: €800–€1,500
 • ICSI metoda: €500
 • Transfer zamrznutih embriona: €700
 • Svaka dodatna godina čuvanja embriona: €200
 • Svaka dodatna slamčica: €100

PAKET VTO U PRIRODNOM CIKLUSU:

PAKET VTO U PRIRODNOM CIKLUSU:
€1,500
€1,500 | £1,340

Cena uključuje:

 • Aspiracija jajnih ćelija, oplodnja ICSI metodom, kultivacija i transfer embriona, analiza spermatozoida (spermiogram)
 • Cena kada ni jedan embrion nije spreman za transfer: €1200
 • Cena kada nema aspiracije jajnih ćelija: €400

Genetika - PGT

(preimplantacijsko genetsko testiranje)

PGT-A (aneuploidija) - 1 embrion
€ 300
€300 | £270
PGT-SR (defekti strukturnih hromozoma) - 1 embrion
€ 390
€390 | £350
PGT-M (monogene bolesti) karijo mapiranje - do 5 embriona
€ 3 800
€3,800 | £3,390
Svaki dodatni embrion (samo PGT-M)
€ 350
€350 | £320
Dodatni troškovi: Biopsija
€ 500
€500 | £450

Vitrifikacija (po cenovniku)

EmbryoScope® (po cenovniku) - obavezno

PANDA
€ 500
€500 | £450
1. ERA
€ 1 100
€1,100 | £980

Uključeno: lični koordinator za objašnjenje procesa, protokol stimulacije (lekovi nisu obuhvaćeni), biopsija, obrada uzorka tkiva, konsultacija sa lekarom nakon rezultata ispitivanja

2. ERA (ako je naznačeno)
€ 900
€900 | £810
3. ERA (ako je naznačeno)
€ 700
€700 | £630
EMMA (metagenomska analiza mikrobioma endometrija)
€ 750
€750 | £670
ALICE (analiza infektivnog hroničnog endometritisa)
€ 500
€500 | £450
EndomeTrio: ERA + EMMA + ALICE*
€ 1 300
€1,300 | £1,160

*Sva tri testa se vrše na jednom uzorku tkiva endometrijuma.

Metode selekcije spermatozoida

PICSI®
€ 400
€400 | £360
IMSI®
€ 400
€400 | £360
MACS®
€ 400
€400 | £360
FERTILE Chip®
€ 400
€400 | £360

Vitrifikacija

Vitrifikacija (zamrzavanje) - svaka slamčica može da nosi 3 embriona ili 3 jajne ćelije

1 slamčica
€ 450
€450 | £410
2 slamčice
€ 500
€500 | £450
3 slamčice ili više
€ 600
€600 | £540

DODATNE CENE:

Gavi® automatizovano zamrzavanje - 1 slamčica
€ 450
€450 | £410
Gavi® automatizovano zamrzavanje - Svaka dodatna slamčica
€ 100
€100 | £90
Godišnje čuvanje zamrznutih embriona, spermatozoida ili jajnih ćelija
€ 200
€200 | £180
Vremenski protek za praćenje - EmbryoScope®/ Astec®
€ 500
€500 | £450
MESA/TESE punkcija spermatozoida (zamrzavanje i 1 godina čuvanja je obuhvaćena u ceni)
€ 1 500
€1,500 | £1,340
Transfer zamrznutih embriona
€ 700
€700 | £630
Donacija spermatozoida
€ 250
€250 | £230
Donacija sperme za intrauterinu inseminaciju (IUI)
€ 400
€400 | £360
Intrauterina inseminacija (IUI)
€ 450
€450 | £410
Analiza spermatozoida (spermiogram)
€ 100
€450 | £410
Asistirani hatching korišćenjem lasera (LAH)
€ 200
€200 | £180
Konsultacija
€ 150
€150 | £140
EmbryoGlue®
€ 200
€200 | £180
EmbryoGen® + BlastGen™
€ 300
€300 | £270
Zamrzavanje spermatozoida (1 godina čuvanja obuhvaćena u ceni)
€ 350
€350 | £320
Test za seksualno prenosive bolesti
€ 100
€100 | £90
Test za seksualno prenosive infekcije
€ 80
€80 | £80
Intralipid®
€ 100
€100 | £90
Screching
€ 100
€100 | £90
Igla sa dvostrukim lumenom
€ 35
€35 | £40
Akupunktura
€ 50
€50 | £50
Naplata rukovanja ćelijom/embrionom (1 godina čuvanja uključena u ceni)
€ 150
€150 | £140
Naknada za administraciju (u slučaju otkazanog ciklusa)
€ 250
€250 | £230
Dodatna konsultacija preko Skajpa sa doktorom ili embriologom (30 min.)
€ 50
€50 | £50
ICSI posle MESA TESE intervencije, SpermMobil i IMSI su uključeni
€ 450
€450 | £410
Papa test
€ 50
€50 | £50
NK ćelije materice - analiza
€ 270
€270 | £250
Plazma ćelije materice - analiza
€ 270
€270 | £250
Kombinacija analiza - 2 markera
€ 370
€370 | £330
Kombinacija analiza - 3 markera
€ 470
€470 | £420
Naknada za rukovanje i prevoz u Pragu (3 meseca čuvanja uključena u ceni)
€ 100
€100 | £90

Stupite u kontakt

Bilo da ste spremni da zakažete svoju prvu posetu ili samo imate pitanje za nas,
popunite obrazac u nastavku, i kontaktiraćemo Vas u najkraćem mogućem roku.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.