Embryoscope

Embryoscope®

EmbryoScope® je najsavremeniji sistem inkubacije koji koristi tehnologiju vremenskog proteka za praćenje zdravlja i razvoja embriona, eliminišući potrebu za nadgledanjem. Snimanjem detaljnih slika, u čestim i pravilnim intervalima i sa višestrukih pozicija, sistem pruža embriolozima detaljne informacije o kvalitetu svakog embriona.

Prilikom konvencionalne inkubacije, embrioni u razvoju se svakodnevno uklanjaju na otprilike jedan minut da bi se procenio njihov napredak. Ovo proizvodi neizbežne promene u kritičnim varijablama kultivacije i izlaže embrione stresu koji može ometati njihov razvoj - embrioni koji se na takav način obrađuju se tokom kultivacije razvijaju oko četiri do pet sati sporije. Osim toga, u ovakvoj praksi ne postoji vizuelni zapis razvoja, a embrioni su odabrani za prenos samo na osnovu svog statusa, bez obzira na njihovu formativnu istoriju.

Sa metodom EmbryoScope®, od trenutka oplodnje do trenutka prenosa, embrioni ostaju neometani unutar inkubatora. Dozvoljeno im je da se razvijaju, bez prekida, u stabilnom okruženju, u uslovima koji simuliraju one u materici. Ugrađena kamera snima detaljne fotografije svakog embriona, na svakih 10 minuta, u 10 različitih žarišta, pružajući embriolozima važne podatke o svakom embrionu i omogućavajući im da odaberu najbolji za prenos.

EmbryoScope® može da primi do šest posuda sa kultivacijom pacijenata, od kojih svaka sadrži do 12 embriona, za ukupno 72 embriona. Zbog toga se preporučuje u slučajevima kada u kultivaciji postoji veći broj embriona, posebno kada ih ima više od četiri. I na kraju, tehnologija vremenskog proteka sistema koristi ne samo laboratoriji, već i majci i ocu, darujući im vizuelni zapis o razvoju njihovog deteta, od začeća do prenosa.

Stupite u kontakt

Bilo da ste spremni da zakažete svoju prvu posetu ili samo imate pitanje za nas,
popunite obrazac u nastavku, i kontaktiraćemo Vas u najkraćem mogućem roku.