Mesa & Tese

Mikrohirurška aspiracija spermatozoida epididimisa (MESA) i Testikularna ekstrakcija spermatozoida (TESE)

MESA i TESE su obe hirurške metode prikupljanja živih, pokretnih spermatozoida kada ih u ejakulatu nema - pojava poznata kao azoospermija.

U MESA seme se izvlači iz epididimisa svetlosnim usisavanjem kroz iglu. Ovaj postupak se obično koristi u slučajevima neopstruktivne azoospermije, stanja u kojem spermatozoidi nisu prisutni, zbog abnormalnosti u proizvodnji sperme.

U TESE se iz testisa uzima mali uzorak tkiva, iz koga se izvade spermatozoidi u laboratoriji. Ovaj postupak se obično koristi kada su pokušaji kroz MESA bili neuspešni ili u slučajevima opstruktivne azoospermije - stanje u kome spermatozoidi nisu prisutni, zbog mehaničkog problema sa isporukom sperme, i pored normalne proizvodnje.

Oba postupka se sprovode pod kratkotrajnom opštom anestezijom, na dan aspiracije jajnih ćelija ili jedan dan ranije, i traju otprilike jedan sat. Pacijent se otpušta nakon perioda oporavka od dva do tri sata. Deo sperme nabavljen bilo kojom metodom odmah se koristi za oplodnju jajnih ćelija, putem ICSI-a, dok se ostatak zamrzava za upotrebu u slučaju budućeg ciklusa.

Muškaru se savetuje da se suzdrži od jela, pušenja i pijenja alkohola 12 sati pre bilo kog od postupaka.

Stupite u kontakt

Bilo da ste spremni da zakažete svoju prvu posetu ili samo imate pitanje za nas,
popunite obrazac u nastavku, i kontaktiraćemo Vas u najkraćem mogućem roku.