Pregled Laboratorijskih Tehnika

Iza standardnih laboratorijskih praksi koje čine jezgro protokola VTO nalazi se arsenal dodatnih tehnika. Iako su ove tehnike pomoćne, mogu značiti mnogo u konačnom ishodu lečenja neplodnosti i značajno poboljšati procese pronalaženja i preselekcije sperme, oplodnje, kultivacije i prenosa embriona i krioprezervacije. U nastavku se nalazi kratak pregled tehnika naše laboratorije.

  • Embryoscope®

    Embryoscope

    Savremeni sistem inkubacije koji omogućava neprekidnu kultivaciju embriona i pruža detaljne podatke o svakom embrionu kako bi se pomoglo embriolozima da odaberu najbolji za transfer.

  • ICSI

    ICSI

    Način oplodnje kod koga se pojedinačni, morfološki stabilan spermatozoid ubrizgava direktno u jajne ćelije.

  • PICSI

    PICSI

    Modifikacija metode ICSI pri kojoj se spermatozoid koji sadrži hijaluronski specifičan receptor - pouzdan pokazatelj zdravlja - ubrizgava direktno u jajne ćelije.

     
  • IMSI

    IMSI

    Postupak otkrivanja struktura u glavi sperme poznatih kao vakuole, čija je veličina u direktnoj vezi sa razvojem embriona.

     

  • MACS

    MACS

    Postupak odvajanja apoptotskih spermatozoida od zdravijih članova populacije.

  • Fertile®

    Fertile®

    Patentirani alat koji koristi nauku o mikrofluidima da bi identifikovao i izolovao visokokvalitetne spermatozoide.

     
  • LAH

    LAH

    Postupak koji olakšava uspešnu implantaciju embriona putem bezbednog uklanjanja spoljne ljuske blastociste.

  • EmbryoGlue®

    Embryoglue®

    Sredstvo za poboljšanje implantacije koje sadrži rekombinantni humani albumin i hijaluronsku kiselinu, koji potpomažu zdrav embrionalni razvoj.

  • EmbryoGen®

    Embryogen®

    Medijum za kultivaciju koja sadrži prirodne faktore rasta koji pomažu u stimulaciji pozitivnog imunološkog odgovora nakon prenosa/transfera i stvaranju okruženje nalik materici za kulturu.

  • Vitrifikacija

    Vitrifikacija

    Metoda krio-konzervacije - „brzo zamrzavanje“ koja koristi tečni azot za brzo i bezbedno snižavanje temperature jajne ćelije i embriona za skladištenje.

  • Gavi®

    Gavi®

    Automatizovani oblik vitrifikacije koji dosledno daje vrhunske rezultate u preživljavanju nakon odmrzavanja i očuvanju kvaliteta jajne ćelije i embriona.

  • Genetično testiranje

    Genetično testiranje

    Tehnike za otkrivanje genetičkih anomalija kod embriona, da bi bilo moguće za transfer izabrati embrion bez defekata.

  • MESA & TESE

    Mesa & Tese

    Dva hirurška postupka povraćaja spermatozoida u slučajevima opstruktivne i neopstruktivne azoospermije.

     
  • FET

    FET

    Odmrzavanje i prenos zamrznutih embriona koji su preostali iz prethodnog ciklusa VTO ili doniranja jajnih ćelija.

  • Blastocistično stanje

    Blastocyst Stage

    Faza razvoja embriona idealna za implantaciju i zato je jako bitna za kultivaciju embriona.

  • Optimalan laboratorijski paket

    Optimised Laboratory Package

    Proširena i interaktivna kombinacija laboratorijskih tehnika prilagođenih Vama i Vašem partneru.

  • Struganje endometrijuma

    Endometrial Scratch

    Tehnika u kojoj se obloga materice nežno 'grebe' da bi se aktivirao odgovor na isceljenje koji oslobađa hemikalije, imune ćelije, hormone i faktore rasta koji doprinose implantaciji.

  • Sistem posmatranja vretena

    Spindle observation system

    Tehnologija za posmatranje procenjuje i prati razvoj jajne ćelije sve do zrelosti, da bi bilo moguće precizno naći najbolji trenutak za oplodnju. 

     

  • SpermMobil

    SpermMobil

    Jedinstvena supstanca koja dodaje neprokretnoj spermi hiper-pogon, da bi, kad počne ICSI tretman bila pronađena svaka zdrava sperma.

     

Stupite u kontakt

Bilo da ste spremni da zakažete svoju prvu posetu ili samo imate pitanje za nas,
popunite obrazac u nastavku, i kontaktiraćemo Vas u najkraćem mogućem roku.