Zamrzavanje embriona


Embryologist freezing embryos for storage

Ukoliko, kao rezultat postupka vantelesnog oplođenja, imamo više vitalnih embriona, ili bilo koji drugi limitiran broj izabran od strane pacijenata,, Gynemu ,,  nudi mogućnost da se ti embrioni, ukoliko svojim kvalitetom zadovoljavaju kriterijume embriologa, kontrolosanim postupkom zamrzavanja sačuvaju za buduću upotrebu.

Zamrzavanje neoplođenih jajnih ćelija uglavnom se sprovodi kod žena koje mogu izgubiti funkciju jajnika.
U toku VTO (IVF) tretmana postoji realna mogućnost da se dobije više vitalnih embriona, embriona dobrog kvaliteta, a čiji je broj veći od onog za koji par želi za embriotransfer. Tada se parovima nudi mogućnost krioprezervacije embriona. Krioprezervacija se može obaviti metodom sporog zamzavanja i metodom brzog zamrzavanja (vitrifikacijom).

Prednost vitrifikacije u odnosu na sporo zamrzavanje je u postizanju boljeg kvaliteta embriona, veća je stopa preživelih embriona, a samim tim i procenat trudnoća.

Sperma i tkivo testisa (dobijeno prilikom dijagnostičkih biopsija testisa – TESA i TESE) mogu biti zamrznuti i sačuvani za buduću upotrebu u inseminacijama i VTO (IVF) programima.

Embriotransfer odmrznutih embriona

Embrioni koji se zamrznu, mogu se iskoristiti kako u stimulisanom tako i u spontanom ciklusu vantelesnog oplođenja. Razlika od klasičnog ciklusa IVF/ICSI oplođenja je u tome što se ne koriste lekovi za stimulaciju rasta i sazrevanja jajnih ćelija, već se samo koriste lekovi koji stimulišu sluzokožu materice. Takođe, embriotranfer odmrznutih embriona se može uraditi i u prirodnom tj. spontanom ciklusu.

embryo c.6