Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration  MESA

Testicular Sperm Extraction  TESE

MESA je postupak koji se koristi kod muskarca koji imaju vasalnu ili epididicnu opstrukciju (s/p vasectomy, cystic fibrosis). Radi se kao planirana procedura
ili u koordinaciji sa aspiracijom kod zena. MESA se izvodi u operacionoj sali sa opstom anestezijom i operacionim mikroskopom.
Moze da se zamezne dobijen materijal za kasniji IVF/ICSI postupak.

Microdissection TESE (microdissection testicular sperm extraction) Microscopic TESE je procedura koja se koristi kod nefunkcionalnih testisa.
Micro TESE se radi u operacionoj sali u opstoj anesteziji i sa operacionim mikroskopom. Pacijentima se moze zamrznuti sperma
dobijena na ovaj nacin kako bi se koristila za IVF/ICSI postupak kasnije.

karel-koci