IVF – In Vitro Fertilization metod

Metoda veštačke oplodnje se postiže hormonskom terapijom a kao pokretač se koriste hormoni koji stimulišu jajne ćelije da sazrevaju i proizvedu što više jajnih ćelija. U zavisnosti od želje pacijenta započinje se ceo proces a doktor odlučuje koliko dugo će trajati tretman. Stimulacija janih ćelija se detaljno prati ultrazvukom,gde se procenjuje broj i veličina folikula( cevi sa tečnošću u kojima se jajne ćelije razvijaju). Takodje se detajlno prati pozicija endometrijuma i  hormona i krvi. Da bi se sprečilo da folikule  prevremeno puknu , prepisuje se davanje injekcije ili korišćenje adekvatnog spreja. Tretman se nastavlja  dok dva ili tri folikula nedostignu prečniku od min 17 mm. Tek kada se dostigne odgovarajuća veličina , koristi se treći hormon   HCG (Human Chorionic Gonadotropin). Ovaj hormon ser koristi da bi se ubrzalo sazrevanje jajne ćelije.Obično se koristi farmaceutski naziv  Ovitrelle .  Posle 34-36 sati, povraćaj jajnih ćelija se izvodi u totalnoj anesteziji , ovaj proces se zove  OPU (Ovum Pick Up.). Igla se koristi  u vaginalnom kanalu pod ultrazvukom a sadrži tečnost   i jajne ćelije iz folikula. To je klasična ambulantna procedura i moguće je da se pacijent po isteku 2-sata vrati kući ali sa obaveznom pratnjom. Takodje tokom tog istog dana, je neophodno obezbediti uzorak sperme od partnera i krvne testove oba partnera   za test na prenosive bolesti (i.e. hepatitis B and C, HIV and syphilis).

Oplodnja jajnih ćelija (IVF – In Vitro Fertalization) se izvodi u srednje tečnom stanju u strogo kontrolisanim uslovima . Jajne ćelije se dodaju unapred pripremljenim spermatozoidu na oplodnju , u svakom slučaju je moguće da neće biti sve oplodjene. U slučaju  niskog broja spermatozoida ili usled njihove slabe pokretljivosti, ili ako je prethodni IVF ciklus rezultirao sa nekoliko  ili nije doslo do oplodnje jajnih ćelija, preporučuje se veštačka oplodnje metodom i.e. ICSI – Intracytoplasmic Sperm Injection. Pomoću ICSI, vrši se selekcija najbolji spermatozoida prema obliku, uzima se jedan vrlo tanak i uz pomoć igle se ubrizgava direktno u jajnu ćeliju. ICSI je složen mikromanipulacioni metod koji povećava šanse na da oplodnja bude uspešna.  Da bismo dobili bolju selekciju spermatozoida za  ICSI, povremeno se koristi  hyaluronatni  metod da bismo dobili starije i zdravije jajne ćelije. U klasičnoj vitro oplodnji , transfer embriona se u matericu vrši nakon 48 sati posle prikupljanja i oplodnje jajnih ćelija. Specijalizovana kultivacijono rešenje može da se koristi ja odgajene jajne ćelije do 5 dana. Prednost ovog načina je  poboljšana mogućnost za selekciju kvalitetnijih jajnih ćelija za embrio transfer i veća šansa da transfer bude uspešan.

Egg