ICSI ( intra-cytoplasmic sperm injection ):

 

Intra Cytoplazmatic Sperm Injection – ICSI ili mikrofertilizacija (ili mikromanipulacija ili mikrohirurška oplodnja)
ICSI je laboratorijska tehnika oplodnje jajne ćelije direktnim unošenjem (injiciranjem) spermatozoida u jajnu ćeliju pomoću mikropipeta (igli promera 0,5 milimetra) prevashodno razvijene u cilju lečenja muške neplodnosti. Savetuje se i pacijentkinjama pozne reproduktivne dobi, u slučajevma kada je dobijen mali broj jajnih ćelija kao i parovima kod kojih je konstatovano da spermatozoidi ne mogu da sami uđu u jajnu ćeliju.
Zahvaljujući ovoj metodi uspešno se leči neplodnost i kod muškaraca kod kojih nema spermatozoida u ejakulatu (azoospermija). U tom slučaju spermatozoidi se pokupe sa mesta njihovog nastanka bilo punkcijom testisa i aspiracijom spermatozoida (TESA – Testicular Sperm Aspiration) bilo hirurškom biopsijom testisa i uzimanjem isečka tkiva (TESE – Testicular sper extraction). Na ovaj način dobijene spermatozoide, zatim, mikropipetom ubrizgamo (injiciramo) u jajnu ćeliju – ICSI.

Posudica sa jajnom ćelijom pomešanom sa spermatozoidim (IVF) ili injiciranim spermatozoidom (ICSI) se zatim odlaže u inkubator sa strogo kontrolisanim uslovima.

Kroz 18 sati (dan 1) embriolozi će pod mikroskopom pogledati jajne ćelije, jer se na njima tada mogu videti prve promene koje su znak uspešne oplodnje. Neke od jajnih ćelija se neće oploditi. Embriolozi nakon verifikovanja fertilizacije prebacuju jajne ćelije u adekvatan hranljivi medijum i vraćaju u inkubator. Dan kasnije (dan 2) dolazi i do deobe oplođene jajne ćelije. U tom trenutku (48 sati od aspiracije) prvi put vidimo embrion (ili zametak) koga čine 2-6 ćelija. Vaš lekar će Vam u dogovoru sa embriologom, poštujući i Vašu želju, savetovati optimalno vreme za embriotransfer. On se može planirati već drugog dana, ili će se sačekati još jedan (dan 3) ili tri dana (dan 5), kada se očekuje da embrioni porastu (podele se) do stadijuma blastociste. Blastocista je faza u kojoj embrion ulazi u matericu i tokom spontanog začeća.

Indikacije

Ova tehnika oplodnje se sprovodi u slučaju postojanja lošeg kvaliteta i broja spermatozoida ili nakon punkcije tetstisa kod  Azoospermie ( nema spermatozoida u ejakulatu). Takođe se primenjuje i kod parova gde nije bilo uspešnog IVF tretmana.

 

Uspešnost

Šanse za uspešnom trudnoćom 40-45%.

iStock_000004489421XSmall