Embriotransfer

je tehnika unošenja embriona u šupljinu materice pomoću tanke cevčice – katetera. Postupak je kratkotrajan i bezbolan, a odluka o broju unešenih embriona i vremenu (2., 3. ili 5. dan nakon aspiracije) embriotransfera je individualna i uslovljena brojem i kvalitetom embriona i u skladu je sa Vašim željama.

 

NAKON POSTUPKA

Nakon embriotransfera nastavljate sa terapijom koja će Vam biti preporučena nakon aspiracije jajnih ćelija, a koja će nadoknaditi hormone koji se inače stvaraju u organizmu posle ovulacije (lutealna suplementacija). U tu svrhu se najčešće preporučuju tablete Utrogestana (može se koristi oralno ili aplikovati u vaginu), Dabrostona (oralno), gel Crinone (za vaginalnu aplikaciju) ili injekcije Depo Progesterona (intramuskularno).

Po završenom embriotransferu savetuje se mirovanje sledećih nekoliko dana a zatim se postepeno možete vratiti normalnim aktivnostima. Uzdržavajte se od seksulanih odnosa. U slučaju bilo kakvih problema (bolovi, krvarenje, temperatura, nadutost u stomaku i sl.) obavezno se javite. Dve nedelje nakon embriotransfera vreme je za vađenje krvi i hormonski test na trudnoću (beta-hCG). Test uradite obavezno čak i ako ste prokrvarili. Ukoliko je test pozitivan nastavljate sa preporučenom terapijom. Molimo Vas da nam javite rezultat bez obzira na ishod.

TRUDNOĆA

Dve nedelje po embriotrasferu planiramo biohemijski test na trudnoću (beta-hCG), a ultrazvučni pregled se planira mesec dana nakon embriotransfera, kada se konstatuje broj i vitalnost usađenih embriona.